Hotline: 0937.04.99.66

Hiển thị tất cả 12 kết quả

-30%

Chậu - Vòi Rửa

CHẬU 1 HỐ FAGOR SBSS594420

$3,150,000.00
-30%
$6,230,000.00
-30%
$6,230,000.00
-30%

Chậu - Vòi Rửa

CHẬU 2 HỐ CÂN DBSS874420

$6,230,000.00
-30%
$6,993,000.00
-30%

Chậu - Vòi Rửa

CHẬU 2 HỐ DBSS1054521

$3,493,000.00
-30%

Chậu - Vòi Rửa

CHẬU 2 HỐ FAGOR DBSS804521

$2,793,000.00
-30%

Chậu - Vòi Rửa

VÒI RỬA CHÉN INOX T2145A-SS

$3,605,000.00
-30%

Chậu - Vòi Rửa

VÒI RỬA CHÉN INOX T2144-BA

$3,115,000.00
-30%

Chậu - Vòi Rửa

VÒI RỬA CHÉN INOX T2144-GA

$3,115,000.00
-30%

Chậu - Vòi Rửa

VÒI RỬA CHÉN INOX T2144-SS

$2,905,000.00
-30%

Chậu - Vòi Rửa

VÒI RỬA CHÉN INOX T2529A-SS

$2,905,000.00